การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมหาศาล ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นไทย นอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานที่ดีทางด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร พบว่ามีผู้มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีการจัดสัมมนาและการประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น โดยให้ความสำคัญกับระบบความหมายและคุณค่าของวิถีชีวิตมากกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ และมุ่งอธิบายความหมายของปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมอย่างเชื่อมโยงกับภูมินิเวศและกำกับด้วยภูมิธรรมที่ลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามบริบทโลกาภิวัตน์และอำนาจทุนทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้หลายชุมชนต้องศูนย์เสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นย่อมหมายถึง การสูญเสียทั้งองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมภายใต้เงื่อนไขภูมินิเวศ ในขณะเดียวกันย่อมหมายถึงว่าสังคมที่เข้มแข็งย่อมไม่ควรสูญเสียภูมินิเวศ ภูมิปัญญา และภูมิธรรมที่เป็นฐานรองรับวิถีวัฒนธรรม

การสร้างสรรค์การท่องเที่ยว

โดยวางอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือทุนทางวัฒนธรรมสามารถทำได้โดยหยิบยกเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ ศิลปะท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน วิถีความเป็นชุมชน วรรณกรรม  สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ความงดงามของฝีมือช่าง และอื่นๆ มาจัดการให้เกิดความน่าสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของชุมชนหรือเมือง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ผ่านทางการท่องเที่ยว เป็นต้นว่าการได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการแสดงหรือเป็นสร้างขึ้นมา เพราะความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและการจัดการวัฒนธรรมเป็นสิ่งบ่งชี้ที่สำคัญถึงความยั่งยืนของการพัฒนา เมื่อกระแสการพัฒนาประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ถูกนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศ จึงถือเป็นจังหวะดีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่นจะนำต้นทุนวัฒนธรรมที่มี มาเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปในรูปแบบของการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่นได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นจุดขายที่สำคัญของการท่องเที่ยวในหลายๆประเทศ การเที่ยวป่าและสัมผัสวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา ก็เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ รับความนิยมมาก นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นอีกมากมายที่มีศักยภาพสูงในการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ หากมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้อาจเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถกระจายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆในประเทศไทยได้ ในทางตรงกันข้างหากไม่มีมาตรการรองรับการจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมแล้ว การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทำให้สังคมหรือชุมชนท้องถิ่นเสียสมดุลได้

การเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นบูมมากขึ้น

กิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกทำได้ตามความถนัดและความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบนบก กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมทางอากาศ หรือแม้แต่การดำดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเล

หากคุณเป็นคนชอบเล่นกีฬา มีกิจกรรมมากมายให้เลือก เช่น กอล์ฟ ซึ่งในเมืองไทยมีสนามกอล์ฟระดับโลกที่จัดการแข่งขันระดับนานาชาติรอพิสูจน์ ผีมือของคุณ

กิจกรรมผจญภัย เป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้รักความท้าทาย ต้องการความแปลกใหม่ และทดสอบแรงใจของตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีผู้ทักษะความรู้ในกิจกรรมนั้นๆ ดูแลและแนะนำในเบื้องต้น เช่น การปีนหน้าผาและการโรยตัวจากหน้าผาสูง การกระโดดร่มดิ่งพสุธา การยิงปืนบีบีกัน การดำน้ำลึก ฯลฯ

หากไม่ถนัดกับกิจกรรมผจญภัย คุณก็สามารถเลือกกิจกรรมที่ใช้ทักษะน้อยลงและปลอดภัยกว่า อย่างการพายเรือคายัค ซึ่งมีพื้นที่ให้เลือกไปท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พายคายัคชมป่าชายเลนบ้านสลักคอก เกาะช้าง จังหวัดตราด หรือจะลองขับขี่รถ ATV ไปตามเส้นทางธรรมชาติ เช่น ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก็น่าสนุกไม่น้อย

แต่ถ้าคุณเป็นคนรักสุขภาพกาย สุขภาพใจ และรักสวยรักงาม กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการทำสปา ขัดผิว แล้วต่อด้วยคอร์สโยคะ จากนั้นไปเรียนทำเครื่องดื่มและปรุงอาหารไทยจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หรือจะเลือกอิ่มเอมใจไปกับการนั่งวิปัสสนา ไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดสามารถวางแผนเดินทางได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย

ไม่เพียงเท่านั้น ในประเทศไทยยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่องสัตว์ ดูนก เดินป่า กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม นั่งเรือล่องแม่น้ำลำคลอง กิจกรรมในค่ายทหาร และอื่นๆ อีกมากมายที่รอคอยให้คุณออกไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่…ความสนุกมากมายเช่นนี้ ไม่ไปก็ไม่รู้จริงๆ

และพวกกิจกรรมเหล่านี้ที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นนอกจากทำให้เราพักผ่อนในบรรยากาศที่สบายๆแล้ว เรายังมีกิจกรรมสนุกให้ได้เล่นคลายเครียดกันอีกด้วย ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทางด้านนี้เป็นอย่างมาก

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามมากมาย 

ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ เราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไร ตามที่เราชอบหรือสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางบก กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมทางอากาศ จนกระทั่งกิจกรรมดำดิ่งสู้ใต้ทะเลลึก นับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านกีฬา ที่มีกิจกรรมมากมายให้เลือกเล่น อาทิเช่น ตีกอล์ฟ ซึ่งในเมืองไทยของเรานี้มีสนามกอล์ฟที่ขึ้นชื่อระดับโลกอยู่มากมาย และยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันอีกด้วย

หรือถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย ชอบความท้าทายและความแปลกใหม่ ทดสอบกำลังใจ กิจกรรมปีนหน้าผ้าก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กิจกรรมโดดร่ม การดิ่งพสุธา ก็นับเป็นกิจกรรมการผจญภัยที่ท้าทายด้วยเช่นกัน  แต่ถ้าหากคุณไม่ถนัดกิจกรรมผจญภัย  เราก็สามารถเลือกทำกิจกรรมอื่นๆที่ปลอดภัย อย่างเช่นการพายเรือคายัค ซึ่งมีสถานที่ที่มีกิจกรรมประเภทนี้อยู่มากมายในหลายๆจังหวัด หรือคุณจะลองขับรถ ATV สำรวจเส้นทางธรรมชาติตามสองข้างทาง ก็สนุกอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

ด้วยประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้นมากทุกปี จัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล จึงทำให้เกิดธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขึ้นมากมาย เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว มีผู้ประกอบการหันมาทำธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ทำให้เป็นธุรกิจหนึ่งที่การแข่งขันค่อนข้างสูง

ทางด้านผู้ประกอบการเองจึงต้องประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาจุดเด่นธุรกิจของตนเองให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างยิ่งคือด้านการตลาด  ที่ต้องทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้น่าเชื่อถือ แซงหน้าคู่แข่ง อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวไม่ได้สร้างรายได้ให้แก่นักธุรกิจเท่านั้น ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย เช่นการผลิตสินค้าพื้นบ้าน  หัตถกรรม นับว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบาทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมากมายและกว้างขวาง ทั้งนี้เราทุกคนจึงต้องช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศของเราให้มากขึ้น

ภาคการท่องเที่ยวจะเติบโตมากขึ้นภายหลังจากการเข้าสู่การเป็น AEC

การท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นเรื่องของความพึงพอใจของแต่ละบุคคล

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มีขีดจำกัดในเรื่องการผลิต เพราะไม่ต้องพึ่งดินฟ้าอากาศเหมือนการเกษตรอื่นๆ ผลผลิตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เสนอขายให้แก่นักท่องเที่ยวคือความสวยงามของธรรมชาติ หาดทราย ชายทะเล ป่าไม้ ภูเขา สภาพอากาศและสิ่งที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้น เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม โบราณสถาน อาคารบ้านเรือนในท้องถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมที่มีความยั่งยืนไม่ผันแปรหรือขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศดังเช่นการผลิตด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมอื่น ไม่ต้องลงทุนเป็นจำนวนมาก

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท

ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่างๆ การซื้อบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิตสินค้าคือบริการต่างๆที่นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนคลายความตึงเครียดพร้อมกับการได้รับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างออกไปอีกครั้ง

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการชำระเงินได้ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนำเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว จากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวจัดเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศ แก่ผู้ประกอบการ แก่ท้องถิ่น ซึ่งทำให้มีผู้หันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1. อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างดี
2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็น
3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมชาติ
4. การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว
5. ต้องการนำเอาการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น
6. การมีส่วนร่วม  การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น
7. การประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน
8. การพัฒนาบุคลากร
9. จัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม
10. ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเมื่อเข้าสู่การเป็น AEC แล้วอาจประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากประเทศอื่นๆที่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาลงทุนในไทยสูง ผู้ประกอบการไทยจึงควรสร้างความร่วมมือระหว่างกัน อาจร่วมมือกันโดยสร้างพันธมิตรทางการค้า หรือรวมกันโดยควบรวมกิจการกันเพื่อลดการแข่งขันกันเองและเสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

รูปแบบของธุรกิจที่น่าจับตามองกับการทำธุรกิจออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในเวลานี้

การเจริญเติบโตของธุรกิจออนไลน์

อีกหนึ่งรูปแบบของการทำธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมและน่าจับตามองเป็นอย่างมากนั่นก็คือ การทำธทุรกิจออนไลน์ ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำได้ และที่สำคัญยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากอีกด้วย เพราะเพียงแค่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเท่านั้นก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการทำธฝทุรกิจออนไลน์กันได้แล้ว หรือใครที่จะอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ก็สามารถที่จะทำได้โดยการเลือกใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปมาเป็นตัวช่วย เพราะมีการออกแบบให้รองรับต่อการใช้งานของผู้ใช้งานมือใหม่จึงทำให้เว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นมีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกสุดกับระบบสำเร็จรูปที่ผู้เลือกใช้งานได้ตามที่ต้องการในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ และยังมีระบบตะกร้าสินค้าที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยคำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับผุ้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และยังสามารถทำการเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าที่เราต้องการได้แบบง่ายๆอีกเช่นกัน

การทำธุรกิจออนไลนืในรูปแบบนี้นั้นเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทยและต่างประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว แต่เนื่องจากประเทศผู้คนที่เริ่มต้นใช้งานอินเตอร์เน็ตยังมีไม่มากเท่ากับต่างประเทศจึงทำให้มีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่า แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตนั้นการเจริญเติบโตของการทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบของการขายของออนไลน์นั้นจะมีเพิ่มขึ้นในทุกๆปีอย่างแน่อน เพราะให้ความสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีทหน้าร้านค้าก็สามารถจะเปิดร้านค้าออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตสำหรับขายสินค้าที่สามารถเปิดืได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เป็นอีกหนึ่งข้อดีแลฃะข้อได้เปรียบที่ทำให้การทำธทุรกิจออนไลน์ในลักษณะนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน